Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

wrzesinsky
8411 f37d 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaDoopamina Doopamina
wrzesinsky
1435 83c6 500
Reposted frommisza misza viaheyjude heyjude
wrzesinsky
7694 65f6 500
Reposted frombabyface babyface viaburdel burdel

June 18 2015

wrzesinsky
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viatwice twice

June 17 2015

wrzesinsky
7128 9fd9
Reposted fromtichga tichga viaheyjude heyjude
wrzesinsky
8219 5333
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice

June 16 2015

wrzesinsky
1010 9da0 500
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna viakociola kociola

June 15 2015

wrzesinsky
2636 e4d8 500
Reposted fromtoft toft viasilence89 silence89
wrzesinsky
Reposted fromborderx borderx viagejowygej gejowygej
wrzesinsky
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburdel burdel
wrzesinsky
7181 92aa 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viaburdel burdel
wrzesinsky
3078 c2fb 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasalami salami

June 12 2015

wrzesinsky
2204 e8fc
A.Ś
Reposted fromhavingdreams havingdreams viakattrina kattrina
wrzesinsky
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
wrzesinsky
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione

June 11 2015

wrzesinsky
Reposted frompoznan poznan viasalami salami
wrzesinsky
1904 0ba1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
5179 14e9
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaazalia azalia
wrzesinsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl